نقاط تحت پوشش

پروژه USO به لحاظ نوع تعریف آن که ارتباط رسانی به روستاهای محروم کشور است، دارای پراکندگی پوشش در سراسر خاک پاک ایران اسلامی می باشد.
  

  ثبت نام در خبرنامه نورتل

  شما هم به جمع مشترکین ما بپیوندید!

  ایمیل خود را وارد کنید تا آخرین نوشته های نورتل به رایگان برای شما ارسال شود...

  پس از عضویت، برای شما یک ایمیل ارسال می شود که حاوی لینک فعال سازی در خبرنامه می باشد.

  عکس های روز