آگهی مناقصه 2/93

شرکت ارتباطات کوه نور ( نورتل )در نظر دارد 1170عدد باطری (سرب اسید خشک) 12ولت 100آمپر (ترمینال جلو)را طبق مشخصات فنی مندرج دراسناد مناقصه از فروشندگان وشرکت های واجد شرایط خریداری نماید .

   1- زمان فروش اسناد : ازتاریخ نشر آگهی تاساعت 16روزدوشنبه مورخ22/2/93 میباشد             

2- بهای فروش اسناد : مبلغ 000/500پانصدهزارریال میباشدکه مناقصه گران میتوانند به حساب شماره 127794503 شرکت ارتباطات کوه نور نزد بانک ملت شعبه میدان فاطمی واریز و اصل فیش راجهت دریافت اسناد ارائه نمایند .

3- مکان فروش اسناد : سید خندان ابتدای خیابان سهروردی شمالی خ برازنده نبش خ سروش پلاک 72 طبقه اول .

4- سپرده شرکت درمناقصه: مبلغ 000/000/500 پا نصد میلیون ریال می باشد که مناقصه گران میبایست بصورت  یک فقره ضمانت نامه بانکی معتبر و قابل تمدید بنام شرکت ارتباطات کوه نور که در آن شماره و موضوع  مناقصه نیز درج شده باشد معادل مبلغ فوق تهیه و درپاکت الف به همراه سایر اسناد ارائه نمایند .

5- آخرین مهلت تحویل اسناد: تا ساعت 12روز پنجشنبه مورخ 1/3/93 میباشد .

6- بازگشائی پاکات : ساعت 10صبح روز یکشنبه مورخ 4/3/93 در دفتر مرکزی شرکت بنشانی فوق الذکرمیباشد .

        7- مناقصه گران جهت کسب اطلاعات بیشتر با تلفن  69- 88171767 داخلی 143 تماس حاصل نمایند .


ثبت نام در خبرنامه نورتل

شما هم به جمع مشترکین ما بپیوندید!

ایمیل خود را وارد کنید تا آخرین نوشته های نورتل به رایگان برای شما ارسال شود...

پس از عضویت، برای شما یک ایمیل ارسال می شود که حاوی لینک فعال سازی در خبرنامه می باشد.

عکس های روز