مناقصه نگهداری شرکت کوه نور (خرداد 1396)

مناقصه یک مرحله ای شرکت ارتباطات کوه نور

 • موضوع مناقصه :

شرکت ارتباطات کوه نور مجری طرحهای USO یک و دو در سطح کل کشور به منظور اصلاح و حراست و نگهداری و انجام خدمات مشترکین مرتبط تعداد 930 سایت  BTS (2G) و نودهای ماهواره ای مربوط خود دراستانهای مختلف در نظر دارد پیمانکارانی(صرفا" اشخاص حقوقی) را که در این زمینه تجربه و مهارت و توانائی کافی و لازم را دارا می باشند، از طریق مناقصه عمومی تک مرحله ای انتخاب نماید. بدین منظور از شرکتهای توانمند داخلی علاقمند دعوت می شود اسناد مناقصه را از طریق سایت شرکت و یا حضوری دریافت و پس از تکمیل به نشانی تهران-سهروردی شمالی برازنده نبش سروش-پلاک 72- شرکت ارتباطات کوه نور پست سفارشی و یا تحویل حضوری نمایند .

 • تاریخ های دریافت و تحویل مدارک :

مهلت خرید و دریافت مدارک از 28/3/96لغایت 4/4/96

مهلت تکمیل وتحویل مدارک تا ساعت16 روز11/4/96

 • مناقصه گذار پس از اتمام مهلت تحویل مدارک ، نسبت به بررسی اقدام و نتیجه را حداکثرطی مدت 7روز کاری بصورت کتبی به مناقصه گران حائز شرایط جهت دریافت مستندات مرحله دوم اعلام خواهد نمود .

 • نحوه ارزیابی کیفی :

 1. ارائه تضمین کیفیت خدمات ، داشتن تجربه و دانش کافی در زمینه نگهداری سایتهای  BTS

 2. داشتن حسن سابقه

 3. داشتن توان مالی و مدیریتی برای انجام کار

 • حداقل امتیاز ارزشیابی فنی کسب 70 از 100 امتیاز می باشد

 • توضیح اینکه مناقصه گر در صورت عدم ارائه هر یک از مستندات مورد نیازاز دور مناقصه خارج خواهد شد.

 • روش محاسبه امتیازهای هر یک از معیارها روش وزنی می باشد.

 • مشخصات مناقصه گر :

مدارک و اطلاعات زیر در یک نسخه تنظیم و تسلیم شود.

1- مشخصات مناقصه گر شامل نام آدرس شماره تلفن فاکس

2- نام و عنوان شغلی اعضاء هیات مدیره مدیران اجرائی و کسانیکه حق امضا دارند . بهمراه تصویر شناسنامه و کارت ملی و ارائه تائیدیه گواهی امضاء دریافتی از دفاتر ثبت اسناد رسمی برای صاحبان مجاز حق امضاء در اسناد و قراردادها

3- تصویر اساسنامه شرکت که بایستی به مهر اداره ثبت شرکتها ممهور شده باشد و تصویر مستندات مربوط به کد اقتصادی و شناسه ملی .

4- تصویر روزنامه رسمی کشور شرکت پیشنهاددهنده و یا شرکت های عضو در مشارکت حاوی اخرین تغییرات شرکت و یا شرکتهای عضو مشارکت .

5- تصویر اسناد مناقصه و طرح پیمان که عبارت قرائت شد و مورد قبول  است در ذیل کلیه صفحات ان درج و صفحات به مهر و امضاء مجاز مناقصه گر رسیده باشد.

6- کلیه اسناد ، اطلاعات و مدارک درخواست شده و لازم برای پاسخ به معیارهای ارزیابی کیفی که بتواند در جهت اثبات توان مناقصه گر و پیشنهاد وی باشد.

 

 • ارائه گواهی ثبت نام مودیان مالیاتی و همچنین گواهی ثبت نام در نظام مالیاتی بر ارزش افزوده

 • تصویر معرفی نامه معتبر و فیش واریزی خرید اسناد

 • تمامی مستندات باید علاوه بر نسخه چاپی در یک لوح فشرده بصورت فایل الکترونیکی ارائه گردد.

 • تمامی صفحات مستندات باید به امضای صاحبان مجاز امضا رسیده باشد و مهمور به مهر شرکت باشد.

 • توضیح و تشریح اسناد :

شرکت کنندگان در مناقصه پس از دریافت اسناد ، می توانند هرگونه سوال و نظر خود را درباره مشخصات شرایط مناقصه طرح پیمان و سایر موارد با شماره تلفن 88171761- 021در وقت اداری تماس حاصل نمایند.

با رعایت بند فوق و در صورت  لزوم ، مناقصه گزار بمنظور توضیح و تشریح اسناد مناقصه و روش کار ، پس از انقضاء مهلت خرید اسناد ضمن ارسال دعوتنامه به کلیه خریداران اسناد نسبت به تشکیل جلسه اقدام می نماید و در صورت نیاز به ارائه توضیحات کتبی یا تغییراتی در اسناد مناقصه مراتب را به کلیه خریداران اسناد کتباً اعلام خواهد نمود .

 • شرایط عمومی مناقصه

  • مستندات در 3 پاکت "الف" و"ب" و "ج" که به صورت جداگانه لاک و مهر گردیده اند ارائه گردد.

  • هر سه پاکت فوق الذکر در یک لفافه بسته بندی شده و پس از لاک و مهر به صورت یک بسته واحد تحویل مناقصه گذار گردد.

  • پاکت "الف" محتوی ضمانتنامه شرکت در مناقصه ویا معادل نقدی واریز به حساب شرکت کوه نوربه شماره حساب127794503نزد بانک ملت شعبه فاطمی کد67025 ویا چک تضمینی در وجه شرکت کوه نور به مبلغ 000/000/220ریال (دویست و بیست میلیون ریال)باشد.

  • پاکت"ب" محتوی اسناد ارزیابی کیفی باشد.

  • پاکت"ج" محتوی اسناد پیشنهاد قیمت یک یا چند منطقه و به تفکیک مناطق باشد.(برای هر منطقه ، یک برگه پیشنهاد قیمت تکمیل گردد.)

  • هر شرکت کننده می تواند برای چند منطقه(مشروط بر اینکه تعداد مجموع سایتها از 300 سایت تجاوز ننماید) لیست (های)قیمت مربوط به منطقه (مناطق) مورد نظررا تکمیل ودر پاکت "ج" ارسال نماید.با توجه به تعداد شرکت کننده جهت هر منطقه، واگذاری هریک از مناطق به پیمانکاران با نظر کارفرما می باشد.

  • یادآوری می گردد بسته به وسعت و پراکندگی سایتهای هر منطقه، پیمانکار باید با نظر کارفرمادفتر( دفاتری) با امکانات قید شده در اسناد مناقصه جهت ارائه خدمت تاسیس و به اطلاع کارفرما برساند.

 • موارد رد پیشنهادات : پیشنهادهایی که به یکی از حالات زیر واصل گردند ، مورد قبول قرار نگرفته و از دور مناقصه حذف خواهند شد.

  • پیشنهادهایی که بصورت مبهم یا مشروط ارائه شده باشد .

  • پیشنهادهایی که به نحوی از انحاء مغایر با مشخصات و سایر شرایط اسناد مناقصه باشند ( مانند سهامدار مشترک در دو شرکت و...)

  • پیشنهادهایی که بصورت ناقص ارائه شده باشند ( با تشخیص کمیسیون)

  • پیشنهادهائی که پس از مهلت تعیین شده به دبیرخانه شرکت واصل شده باشد.

 • برنامه زمانی :

مناقصه گذار ظرف مدت 10 روز کاری از تاریخ تحویل ، نتیجه را به صورت کتبی به برنده یا برندگان مناقصه ابلاغ خواهد نمود.

 • این تقاضانامه با آگاهی کامل از موارد زیر تنظیم شده است :

  • کلیه اطلاعات خواسته شده در کمال صداقت و صحت ارائه گردیده است و در صورتیکه خلاف آن قبل و بعد از مناقصه و یا بعد از ارجاع کار به اثبات برسد کارفرما اقدام قانونی و مقتضی بعمل خواهد آورد و متقاضی حق هر گونه اعتراض را از خود سلب نموده است . ضمن اینکه می بایست کلیه صفحات اسناد توسط افراد صاحب امضا شرکت مطابق با اساسنامه و آخرین تغییرات در روزنامه رسمی امضا اصل و ممهور به مهر شرکت گردد.

  • کلیه شرکت کنندگان در مناقصه موظف به درج آدرس ، کد پستی ، تلفن و نمابر صحیح و بروز خود در اسناد و معرفی نامه ارائه شده جهت دریافت اسناد مناقصه می باشند و بدیهی است در صورت عدم امکان تماس با شماره تلفن و نمابرهای اعلام شده هر گونه مسئولیت و عواقب ناشی از این موضوع بعهده مناقصه گر بوده و هیچ گونه عذری پذیرفته نمی باشد.

  • هرگونه اصلاح ، جایگزینی و پس گرفتن پیشنهادات ارائه شده جهت شرکت در مناقصه صرفا 48 ساعت قبل از مهلت انقضاء تحویل پاکت های مربوط مقدور بوده و لذا هیچگونه درخواستی در این خصوص پس از تاریخ مقرر بهیچوجه قابل قبول نبوده و عواقب بعدی آن بعهده شرکت کننده می باشد .

گزارش شناخت

 

 

 

1- اطلاعات کلی :

 • نام پروژه :

حراست و نگهداری از تعدادحدود 930 سایت پروژه  USO در سطح کل کشور و انجام خدمات مرتبط

 • موضوع خدمات پیمانکار:

نگهداری سایتهای موضوع مناقصه طبق استانداردهای موجود ،اندازه گیری شاخص های پوشش و کیفیت شبکه در سطح روستاهای تحت پوشش (براساس دستور کارفرما)، انجام خدمات مشترکین شامل فروش سیم کارت ، کارت شارژ، تعویض سیم کارت ، پاسخگوئی و رفع مشکلات مشترکین و ... درروستاهای تحت پوشش.

 • مدت انجام پروژه : 12 ماه از شروع قرارداد

 • محل انجام پروژه : روستاهای پروژه USO درکل کشور ( حدود 930 سایت درمناطق 9 گانه )

 • نام کارفرما : شرکت ارتباطات کوه نور

 • نشانی کارفرما : ابتدای سهروردی شمالی خیابان برازنده نبش سروش پلاک 72

 • مدت اعتبار پیشنهادها : مدت اعتبار پیشنهاد های مناقصه گران به مدت سه ماه می باشد .

 • کسورات : کسورات متعلق به قرارداد مطابق قوانین جاری کشور جمهوری اسلامی ایران می باشد.

 • تنها به مستندات ارائه شده امتیاز تعلق خواهد گرفت و عدم ارائه مستندات مورد نیاز به معنی دارا نبودن شاخص مربوطه تلقی و به آن معیار امتیاز تعلق نخواهد گرفت .

 • لیست سایتها و منطقه بندی طبق پیوست 1

 • نمونه قرارداد طبق پیوست 2

 • دستورالعمل نگهداری  وفرمهای مربوط طبق پیوست 3

 • فرمهای پیشنهاد قیمت طبق پیوست 4

 • فرمهای ارزیابی کیفی طبق پیوست 5

 • فرمهای مشخصات فردی طبق پیوست 6

 

 

 

 

 

  

  ثبت نام در خبرنامه نورتل

  شما هم به جمع مشترکین ما بپیوندید!

  ایمیل خود را وارد کنید تا آخرین نوشته های نورتل به رایگان برای شما ارسال شود...

  پس از عضویت، برای شما یک ایمیل ارسال می شود که حاوی لینک فعال سازی در خبرنامه می باشد.

  عکس های روز