آگهی مناقصه 1/93

            شرکت ارتباطات کوه نور ( نورتل )در نظر دارد تعداد 450 ست ترمینال ارتباط ماهواره ای VSAT را طبق مشخصات فنی مندرج دراسناد مناقصه ازشرکت های واجد شرایط خریداری نماید .

            *-زمان فروش اسناد : ازتاریخ نشر آگهی تاساعت 12روز پنج شنبه مورخ18/2/93 میباشد .                     

*-بهای فروش اسناد : مبلغ 000/500پانصدهزارریال میباشدکه مناقصه گران میتوانند به حساب شماره 127794503 شرکت ارتباطات کوه نور نزد بانک ملت شعبه میدان فاطمی واریز و اصل فیش راجهت دریافت اسناد ارائه نمایند .

*-مکان فروش اسناد : سید خندان ابتدای خیابان سهروردی شمالی خ برازنده نبش خ سروش پلاک 72 طبقه اول .

*-سپرده شرکت درمناقصه: مبلغ 000/000/200/1 یک میلیارد ودویست میلیون ریال است و مناقصه گران میتوانند یک فقره ضمانت نامه بانکی معتبر و قابل تمدید بنام شرکت ارتباطات کوه نور که در آن شماره و موضوع  مناقصه نیز درج شده باشد معادل مبلغ فوق تهیه و درپاکت الف به همراه سایر اسناد ارائه نمایند .

*-آخرین مهلت تحویل اسناد: تا ساعت 15 روز یک شنبه مورخ 28/2/93 میباشد .

*-بازگشائی پاکات : ساعت 10صبح روز سه شنبه مورخ  30/2/93 دفتر مرکزی شرکت بنشانی فوق الذکرمیباشد.

        *-مناقصه گران جهت کسب اطلاعات بیشتر میتوانند  با تلفن  69- 88171767 داخلی 143 تماس حاصل نمایند .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  شرکت ارتباطات کوه نورثبت نام در خبرنامه نورتل

شما هم به جمع مشترکین ما بپیوندید!

ایمیل خود را وارد کنید تا آخرین نوشته های نورتل به رایگان برای شما ارسال شود...

پس از عضویت، برای شما یک ایمیل ارسال می شود که حاوی لینک فعال سازی در خبرنامه می باشد.

عکس های روز