تعرفه تلفن ثابت و پیامک

1-طبق مصوبه شماره 3 جلسه شماره 184 مورخ 25/12/92 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات سقف تعرفه مکالمات تلفن ثابت از ابتدای سال 93 در استان هایی که همکد سازی انجام شده است  به ازای هر دقیقه  مکالمه به شرح جدول ذیل تعیین می شود:

عنوان

سقف تعرفه(ریال)

هر دقیقه مکالمه تلفن ثابت به تلفن ثابت داخل استانی

30

هر دقیقه مکالمه تلفن ثابت به تلفن ثابت بین استانی

330

هر دقیقه مکالمه تلفن ثابت به همراه شرکت ارتباطات سیار

625

هر دقیقه مکالمه تلفن ثابت به سایر اپراتورهای تلفن همراه

625

2-طبق مصوبه شماره 1 جلسه شماره 197 مورخ 9/6/1393 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات سقف تعرفه پیامک تلفن ثابت به ازای هر پیامک به شرح جدول زیر تعیین می شود:

از شبکه

به شبکه

نوع ارتباط

سقف تعرفه هر پیامک

برحسب ریال

بر حسب دقیقه مکالمه تلفن ثابت به ثابت داخل استان

تلفن ثابت

تلفن ثابت

داخل استانی

60

2

تلفن ثابت

تلفن ثابت

بین استانی

120

4

تلفن همراه

تلفن ثابت

-

120

4

تلفن ثابت

تلفن همراه

-

120

4ثبت نام در خبرنامه نورتل

شما هم به جمع مشترکین ما بپیوندید!

ایمیل خود را وارد کنید تا آخرین نوشته های نورتل به رایگان برای شما ارسال شود...

پس از عضویت، برای شما یک ایمیل ارسال می شود که حاوی لینک فعال سازی در خبرنامه می باشد.

عکس های روز