مناقصه 550سایت BTS

 

فراخوان

شرکت ارتباطات کوه نور در نظر دارد برقراری ارتباط حداقل  550 ایستگاه GSM ماهواره ای با سایت مرکزی خود را  که در حال حاضر با تکنولوژی iDirect DVBS2 Evolution  و توپولوژی star  در حال کار می باشد طی برگزاری مناقصه  محدود به شرکت واجد شرایط واگذار نماید.

بدین منظور از شرکتهای SAP دارای پروانه سازمان تنظیم   مقررات رادیوئی دعوت می نماید پیشنهادهای خود را طبق شرایط و موارد مندرج در زیر بصورت پیشنهادهای اصلی با تفکیک موارد انتخابی (optional) ارائه نمایند .

1.        استفاده از محوطه سایت شرکت کوه نور(منطقه ویژه اقتصادی فرودگاه پیام) جهت نصب ایستگاه HUB مرکزی شرکت پیشنهاد دهنده.

2.        استفاده از  ایستگاه HUB  مرکزی شرکت پیشنهاد دهنده در محل مورد نظر آن شرکت و تأمین لینکهای ارتباطی مورد نیاز تا محل سایت مرکزی شرکت کوه نور.

3.        نگهداری، نظارت پشتیبانی فنی ایستگاه های ماهواره ای شرکت کوه نور از طریق ایستگاه HUB و ارائه SLA کامل برای این منظور(نگهداری ریموت ها بوسیله پیمانکار نگهداری BTS انجام می شود)

4.        ارائه پیشنهاد جهت تأمین پهنای باند بخش فضائی مورد نیاز بر روی ماهواره بدر5 و یا ماهواره دارای مشخصات فنی نزدیک به آن و ترجیحاً شرایط بهتر ( در حال حاضر ترمینالها روی ماهواره بدر تنظیم شده اند)

5.        ارائه مشخصات فنی کامل سیستمهای پیشنهادی جهت ایستگاه HUB و شبکه پیشنهادی برای 25000 مشترک که بطور متوسط 10000 مشترک با ارلانگ 2% رجیستر  می باشد به طوری که ایستگاه HUB با سایتهای GSM ماهواره ای موجود  سازگاری کامل داشته و بتوانند پروتکل های شبکه موجود را پشتیبانی کند.  بعلاوه با استفاده از پروتکل های مختلف فشرده سازی نظیر CRTP و کدینگ های مختلف و غیره بتواند حداکثر راندمان لازم جهت استفاده بهینه از پهنای باند بخش فضایی را تامین نماید.

6.        طراحی شبکه و سیستمهای پیشنهادی  به نحوی ارائه گردد که بتوان با ایجاد شرایط بهینه حداکثر ظرفیت شبکه را با حداقل پهنای باند بخش فضایی بدست آورد، همچنین بتوان سرویس های VOICE و دیتا را با کیفیت مطلوب و BER=10-9 و با Voice Priority در جهت Upstream ,  Downstream با قابلیت دستری 99/98% فراهم نمود.

7.        تجهیزات موجود در سایتها بشرح زیر می باشد.

·         مودم:         X3  iDirect DVBS2 Evolution 

·         iDirect Ku Band Universal Pll LnB        : LNB

·         iDirect Ku Band Universal  3w BUC       : BUC

·         آنتن:          Skyware Offset Parabolic 1.2m

·         تجهیزات GSM: تجهیزات از شرکت ZTE و بصورت IP Based می باشد و خروجی BTS مستقیماً به مودم متصل می شود و ترافیک صدا بصورت بسته های VOIP  منتقل می شوند.

8.        ارائه SLA کامل شامل موارد فنی و اجرایی.

9.        مدت زمان قرارداد حداقل سه سال

10.    ارائه پیشنهاد با توجه به موارد فوق و شرایط مختلف مندرج در جدول زیر:

موضوع

ایستگاه HUB

سایتهای ریموت ماهواره ای

1

تأمین ایستگاه HUB با تجهیزات مربوطه توسط شرکت پیشنهاد دهنده و ارائه سرویس با   SLA مربوط

تأمین تجهیزات ریموت ماهواره ای به همراه نصب و راه اندازی توسط  شرکت کوه نور

2

  تامین ایستگاه HUB و تجهیزات مربوط توسط شرکت ارتباطات کوه نور و ارائه سرویس توسط شرکت پیشنهاد دهنده

تأمین ایستگاههای ریموت ماهواره ای به همراه نصب و راه اندازی توسط  شرکت کوه نور

3

تأمین ایستگاه HUB و تجهیزات مربوط و ارائه سرویس توسط شرکت پیشنهاد دهنده

تأمین 500 ایستگاه ریموت ماهواره ای توسط شرکت پیشنهاد دهنده و نصب و راه اندازی توسط شرکت کوه نور

11.    درصورت تامین تجهیزات توسط شرکت پیشنهاد دهنده LOP مربوط ارائه گردد.

12.    هر یک از موارد جدول فوق می بایستی در تلفیق با جدول هزینه های مربوط به سرویس های سوپروایزری،نصب و پشتیبانی ایستگاهHUBو تامین پهنای باند (جدول زیر) بصورت جداگانه ارائه گردد.

ردیف

شرح

تعداد/ مقدار

واحد

قیمت واحد

قیمت

کل در ماه

ملاحظات

1

هزینه سوپروایزری(نگهداری)HUB

 

 

 

 

 

2

نظارت و پشتیبانی ایستگاه های ریموت از طریق HUB

 

 

 

 

 

3

هزینه اجرائی نصب و راه اندازی ایستگاه HUB

 

 

 

 

 

4

هزینه پهنای باند

 

 

 

 

 

  

  ثبت نام در خبرنامه نورتل

  شما هم به جمع مشترکین ما بپیوندید!

  ایمیل خود را وارد کنید تا آخرین نوشته های نورتل به رایگان برای شما ارسال شود...

  پس از عضویت، برای شما یک ایمیل ارسال می شود که حاوی لینک فعال سازی در خبرنامه می باشد.

  عکس های روز