آگهی مناقصه عمومی تامین ارتباط 550 سایت BTS

بسمه تعالی

92/1/U آگهی مناقصه

      شرکت ارتباطات کوه نوردرنظردارد تامین ارتباط حداقل 250و حداکثر 1100 ایستگاه سایت BTS روستائی را از طریق ترمینال های Remote  ماهواره ای با سایت مرکزی خود واقع در منطقه ویژه اقتصادی فرودگاه پیام کرج براساس اسناد مناقصه به شرکتهایSAP   واجد شرایط واگذار نماید.

 • زمان فروش اسناد : ازتاریخ نشر آگهی تاساعت 15روزسه شنبه مورخ 30/7/92 می­باشد.
 • بهای فروش اسناد : مبلغ پنج میلیون ریال میباشدکه شرکت کنندگان در مناقصه میتوانند به حساب127794503 شرکت ارتباطات کوه نورنزد بانک ملت شعبه میدان فاطمی واریزو اصل فیش راجهت دریافت اسناد ارائه نمایند.
 • مکان فروش اسناد : سید خندان- ابتدای خیابان سهروردی شمالی-خ برازنده-نبش خ سروش پلاک 72 طبقه اول واحد پشتیبانی می­باشد.
 • سپرده شرکت درمناقصه: ضمانتنامه بانکی معتبر و قابل تمدید بنام شرکت ارتباطات کوه نور(باذکرشماره و موضوع مناقصه) به مبلغ یک میلیارد و هشتصد میلیون ریال می­بایست درپاکت الف ارائه گردد.
 • آخرین مهلت تحویل اسناد: تا ساعت 15 روزسه شنبه مورخ 7/8/92 میباشد.
 • بازگشائی پاکات : ساعت 10صبح روز چهارشنبه مورخ 8/8/92 درمحل دفتر مرکزی شرکت می­باشد.
 •  هاب پیشنهادی می بایست تجهیزات فعلی مورد استفاده و تجهیزات مورد نظر پیشنهاد دهنده را پشتیبانی نموده و دارای آخرین Version  ارائه شده توسط سازنده باشد.   
 • شرکت کنندگان در مناقصه ضمن مراجعه به سایت www.kntelecom.ir  میتوانند جهت کسب اطلاعات بیشتربا تلفن 62- 88171761  و یا 09197683162 آقای مهندس موسوی تماس حاصل نمایند.

                   شرکت ارتباطات کوه نور

  

  ثبت نام در خبرنامه نورتل

  شما هم به جمع مشترکین ما بپیوندید!

  ایمیل خود را وارد کنید تا آخرین نوشته های نورتل به رایگان برای شما ارسال شود...

  پس از عضویت، برای شما یک ایمیل ارسال می شود که حاوی لینک فعال سازی در خبرنامه می باشد.

  عکس های روز